Page 22 - Hungarian Golf E-Kincses 2023
P. 22

22 • interjú                             hungarian golf


       HG VAN-E LEHETŐSÉGETEK SZPONZORT TA- hogy a mi generációnk mennyire hajt, hogy áttörje
       LÁLNI ÉS VELE EGYÜTTMŰKÖDÉST KÖTNI, HOGY azt a bizonyos falat, amely köztünk és a nemzetközi
       MEGFINANSZÍROZZON NEKED FÉL-EGY ÉVET? élmezőny között húzódik. És ha ez látszik, a teljes
                              magyar golftársadalomnak kötelessége lenne beállni
       SR Jelenleg nincs szem előtt szponzor. Teljes mér- mögénk, és nem végignézni, hogy ez a nemzedék
       tékben édesapámra támaszkodom, más alternatíva támogatás híján elveszi a lendületét.
       sajnos nincs. Nyitottak vagyunk természetesen egy
       ilyen lehetőségre, tehát ha a látókörünkbe kerülne HG EZ CSAK PÉNZ KÉRDÉSE?
       egy támogató, nyilván nem zárkóznánk el a lehe-
       tőségtől. De azzal is tisztában vagyunk, hogy ez SR Elsősorban igen, de már az is óriási előrelé-
       még itthon korábban senkinek sem sikerült.  pés lenne, ha folyamatosan küldenének minket
                              nemzetközi versenyekre: egy kísérő, négy játékos,
       HG A SZÖVETSÉG NEM TUD SEGÍTENI ABBAN, egy busz. Akár csak egy-egy hosszabb nyári túrára
       HOGY ELJUSSATOK EGYHEZ, LEGALÁBB AJÁN- a környező országokba. Ha itthon az öt topjáté-
       LÁS SZINTJÉN?                kos egymás között folyamatosan megméretteti
                              magát, az nagyon jó, de ebből nem lesz áttörés.
       SR Én örülnék neki. Ilyen téren nyitott vagyok bár- Ha kimegyek külföldre, és látom, hogy az a másik
       mire, jelen helyzetben teljesen mindegy, honnan játékos játszott mínusz húszat, elgondolkozom,
       jön a támogatás: én csak a célomat látom magam hol is tartok hozzá képest, mi kell ahhoz, hogy
       előtt, amit szeretnék elérni.        ugyanazt a szintet elérjem. Valószínűleg, ott több
                              pénz, energia, meccsrutin van a golfozókban. A
       HG HOVA SZERETNÉL ELJUTNI A GOLFFAL?     játékosok köré építik fel a stratégiát. Itthon a moti-
                              vációval nincs gond: jómagam, Csányi Olivér vagy
       SR A legfőbb célom a European Tour, akár még a Somogyi Bence – de még számos példát hozhatnék
       PGA Tour is, de az már szerintem túlságosan nagy –, folyamatosan edzünk, és ha odajön hozzánk
       álom. Sajnos azt érdemes látni, hogy pénzt kell bárki és ezt látja, biztosra veszem, hogy azonnal
       teremteni ahhoz, hogy egy magyar játékos eljus- beállna bármelyikünk mögé. Ismerek egy lengyel
       son akár a legrangosabb európai Tour sorozatba srácot, aki most nyert DP World Tourt. Pedig az is
       is. Motivációból nincs hiány, hiszen az már látszik, Közép-Európa – ha ők el tudtak idáig jutni, akkor
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27