Page 14 - Hungarian Golf E-Kincses 2023
P. 14

14 • évértékelő                            hungarian golf
                              felerősödött néhány tavaly még junior korú já-
                              tékosunkkal – egyéni utazásokkal, a hazai EGA
                              versennyel, és a franciaországi Amatőr Golf VB
                              szerepléssel (Eisenhover Trophy) szintén gazdag
                              programmal mutatkozhatott be.

                              Szakmai programjaink közül utolsóként említeném
                              a Kezdő és Haladó Golftanfolyamainkat, melyeket
                              2022-ben is folytattunk. Igaz az új KATA szabá-
                              lyok némi változtatásra kényszerítettek bennünket
                              augusztus végén, de sikerült ezeket is megoldani,
                              így a régi lendülettel folytathattuk a tanfolyamo-
                              kat. Elmondhatjuk, hogy idén is több mint 500 új
                              golfozót sikerült kiképeznünk minimum pálya-
                              engedély szintig.

                              Sajnos a tavasz óta zajló orosz-ukrán háború a
                              magyar sportköltségvetésre is hatással volt. A sport-
                              szférából elvont mintegy 12 milliárd Ft a Szövetség
       Ranglista versenyeink közül a három legnépsze- költségvetését is érintette: a tervezett állami támo-
       rűbb forduló:                gatásainkból mintegy 25 MFt került levonásra, így
                              jelentősen kevesebb forrásból tudtunk gazdálkodni
        1. Zala Springs 105 fő (jún. 25.)     az év második felében. Bár a jövő évi költségvetés
        2. MGC Kisoroszi 96 fő (ápr. 30.)     egyeztetése a Sportállamtitkársággal még hátra-
        3. Pannónia 92 fő (máj. 28.)       van, az már világosan látszik, hogy 2023-ban az
                              ideihez képest jóval szűkebb keretből kell, hogy
       Sajnálatos azonban, hogy a klubjaink által rendezett gazdálkodjunk.
       második ranglista versenyeken jelentős létszám-
       csökkenést érzékeltünk. A legtöbb fordulón 50-60 Végül, de nem utolsó sorban, ezúton is szeretném
       fős átlagos létszámot tapasztaltunk és ezzel min- megköszönni a Magyar Golf Szövetség fő támoga-
       denképpen szeretnénk valamit kezdeni a jövőben. tóinak – a V-Híd Zrt-nek és a Szabadics Építőipari
                              Zrt-nek – a kiemelkedően magas idei szponzori
       Július végén rendeztük meg az idei évünk kiemelt támogatásait, melyek nélkül a 2022-es évet nem
       nemzetközi versenyét. Az EGA Team Shield Cham- lettünk volna képesek ilyen gazdag verseny és
       pionship (4 fős csapatokból álló felzárkózó or- szakmai programokkal véghez vinni.
       szágok csapat Eb-je) a Pannónia Golf & Country
       Clubban került megrendezésre, melyen 13 ország- A jövő esztendőre minden golfozónak sikeres
       ból 21 csapat (férfi+női) szállt ringbe a „Shield”-ért. szezont, és eredményes versenyzést kívánok!
       A magyar férfi csapatunk az 5., a női csapatunk
       a 7. helyen végzett. A helyezéseknél azonban sokkal             Makszin Áron,
       nagyobb jelentőséggel bírt, hogy két év kihagyás               MGSZ főtitkár
       után ismét EGA versenyt tudtunk rendezni hazai
       „vizeken”!

       A junior válogatottunk Hahn Roland vezetésével
       sűrű hazai és külföldi utazós éven van túl: fiatalja-
       ink részt vettek az ORV-n (Olimpiai Reménységek
       Versenye) Szlovéniában, majd a European Young
       Masters-en (Finnország), a British Junior Open-
       en, (Skócia) és az EGA Boys Trophy-n (Bulgária). A
       Böndicz Gergő vezette és az idén újra lendületet
       kapott felnőtt válogatottunk – amely igencsak
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19