Page 13 - Hungarian Golf E-Kincses 2023
P. 13

hungarian golf                            évértékelő • 13
                               kellett külföldre utazniuk, másrészt versenyeink
                               erősebb nemzetközi mezőnnyel gazdagodtak.

                               Új nemzetközi versenysorozat is debütált 2022-
                               ben: a Hungarian Tour két fordulója, melyeket
                               Bükön és Zalacsányban rendeztünk meg. Kivettük
                               a naptárunkból az ún. ’magyar’ Magyar Bajnokságot
                               és helyette már csak a Nyílt Magyar Bajnokságot
                               tartottuk meg, ezen belül megőrizve a csak ’magyar’
                               kategóriát is. Némileg szigorodtak a hcp határok is,
                               főként a nemzetközi versenyeinken: a férfi amatőr
                               kategóriában ez a magyarok esetén jellemzően
                               16-18, külföldiek esetén 3-6 körül mozgott.

                               A Ranglista versenysorozatunkban az éves fordulók
                               számát 34-ről lecsökkentettük 22-re, és idén már
                               csak a pályával rendelkező/üzemeltető klubok
                               rendezhettek fordulókat. Tartalmi változás volt,
                               hogy itt is csökkentettük a hcp határt, azonban
                               lehetőséget adtunk bárkinek, hogyha nem is felelt
                               meg a hcp kritériumoknak, akkor is (versenyen kívül)
                               elindulhatott az adott versenyen (értsd: ranglista
                               pontokat nem szerezhetett).
        Év végéhez közeledve, és értékelve a 2022. esz-
        tendőt először azt szeretném kiemelni, hogy a Bajnokságaink résztvevői a számok tükrében:
        két és fél éves vírus-vészhelyzet-megszorítós évek
        után végre fellélegezhettünk és visszatérhettünk  1. Senior Nyílt Bajnokság 116 fő,
        a normál működésrendünkhöz. Örömmel tölt el,  2. Nyílt Magyar Bajnokság 105 fő,
        hogy idén ismét végre tudtuk hajtani a covid előtti  3. Winter Cup 91 fő,
        évek teljes programját. Ez vonatkozott a szövetségi  4. Nyílt Mid-Am Bajnokság 89 fő,
        bajnokságainkra, a válogatottak korlátozásmentes  5. Magyar Kupa 87 fő,
        utazásaira, gazdag nemzetközi versenyprogram-  6. Nyílt Junior Bajnokság 85 fő,
        jára, és nem utolsósorban olyan nemzetközi ver- 7. Klubcsapat Bajnokság 72 fő,
        senyek hazai megrendezésére (EGA Team Shield  8. Match Play Bajnokság 42 fő.
        Championship), amelyekre 2019 óta nem volt
        lehetőségünk.

        A 2022. évi szakmai előkészületeink a szokásosnál
        hamarabb kezdődtek: már 2021 decemberére el-   ÖRÖMMEL TÖLT EL,
        készültünk az új Verseny- és Ranglistaszabályzat
        rendszerünkkel. Kiírásaink az előző évekhez ké-  HOGY IDÉN ISMÉT
        pest tartalmaztak új elemeket is, melyeknek célja
        a magyar versenyrendszer „verseny” jellegének    VÉGRE TUDTUK
        erősítése volt.
                                 HAJTANI A COVID

        RÖVIDEN A LEGFONTOSABB VÁLTOZÁSOK:
                                ELŐTTI ÉVEK TELJES
        A szövetségi versenyrendszerünkben minden ha-
        zai bajnokságunkat (szám szerint kilencet) WAGR    PROGRAMJÁT.
        (azaz nemzetközi amatőr világranglista pontszerző)
        tornává alakítottuk át. Így egyrészt a magyar játé-
        kosoknak világranglista pontokért nem feltétlenül
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18