Page 1 - Golf Technika - Az elme szerepe 2. rész
P. 1

golf
                  74
      EGÉSZSÉG  MENTÁLIS EDZÉS A kontroll
        hungarian golf magazin 2010/4
        Damian MacPherson:


        Az elme szerepe
                      2. rész


        Az előző számunk cikke akkora Mit jelentenek számodra a környere-
        sikert aratott, hogy az e-Golf mények? Ha egy adott pályán kímé-
        Magazin helyett itt folytatjuk a  letlenül és hiánytalanul végrehajtod
        kontrollal kapcsolatos tudniva- a feladatokat, az azt jelenti, mindent Miért ne követhetnéd ezt az egyszerű
        lókat.              megtettél azért, hogy befolyásod le- módszert minden egyes ütésnél? Kö-
                        gyen a játék fölött. Azok, akik kipró- vetkező alkalommal, amikor a pályán
        Tegyük fel, hogy a három feladatod: bálták a körjátékot, hatalmas áttörést vagy, próbáld ki a körjátékot, és ha 18
        - Képet alkotsz az ütésről.   tapasztaltak, ugyanis átélhették, mi- kört szerzel, páratlannak érezheted ma-
        - Egy tökéletes swing, aminek segít- lyen az, amikor 100%-ig kontrollálhat- gad. Ugyanis senki nem gyűjtött eddig
         ségével átérzed az egész mozdula- nak valamit.         össze 18 kört első alkalommal, hiszen
         tot.                              a régi berögzült szokásoktól nehezen
        - Egy mély, ellazító lélegzetvétel, amíg            szabadul meg az ember, s megzavarod-
         a labda felé közelítesz.                    hat, indulatok törhetnek rá.

        Először a tee shotodnál                        De ha csak 12 sikerül, akkor is
        valósítsd meg e 3 felada-                       büszke lehetsz magadra, hiszen
        tot, aztán a másodiknál                         ez az eredmény kitűnő vissza-
        is, bármerre is megy a                          jelzés. Tudni fogod ez alapján,
        labda, minden ütésnél                           hogy mikor, hol és mikor
        hajtsd végre őket, amíg                          vesztetted el a koncentráci-
        a pályán vagy, egészen                          ódat. A szokásos „jaj, elvesz-
        addig, míg a labdád a                          tettem a fejem” helyett most
        lyukba kerül. Ha teljesí-                        már értékes információid és
        tetted az adott szakaszt,                        támpontjaid lesznek ahhoz,
        vedd elő a score kártyádat,                      hogy fejlődj.
        és jutalmazd meg magad egy
        körrel: karikázd be a lyuk sorszá-                Ha elsőre 12 kört szerzel, mi következik
        mát.                               tehát? Utána szerzel mondjuk egy 12-
                                         est, aztán 16-ost kétszer egymás után,
        Ha az ütések között akár egy is akad,               aztán végre eléred a 18-ast. Képzeld el,
        amelynél nem követted saját utasí- Semmi nem állíthat meg tehát, hogy milyen lenne, ha a valós pontszámaid is
        tásaidat, feladataidat, nem kaphatsz 18 kört szerezz meg egy fordulóban. abban az ütemben javulnának, ahogy a
        kört. Valójában tehát egy 10-in-a- Mi a jelentősége a 18 körnek? Az, körszámaid!
        hole-t is teljesíthetsz úgy, hogy kapsz hogy tudod, aznap mindent megtet-
        kört, és birdie-d is lehet körjutalom tél, amit tudtál, a számszerű pontozás- Ugye mennyire más úgy pályára lép-
        nélkül.             tól függetlenül.         ni, hogy a célod a 18 kör, nem pedig
                                                       2010.09.20.  15:56:44
     74-75 Damien mentálissorozat hg 2  2
     74-75 Damien mentálissorozat hg 2  2                                2010.09.20.  15:56:44
   1   2