Page 5 - Hungarian Golf E-Kincses 2023
P. 5

hungarian golf                                előszó • 5
        NEHÉZ IDŐKET ÉLÜNK        A bezártság időszaka után, az idei év elején úgy
        gondolhattuk, végre ismét kinyílik előttünk a világ,
        a valóság azonban gonosz tréfát űzött velünk. Rö-
        videsen megtapasztalhattuk, hogy a világ nemhogy
        nyitottabb lett, egyre zűrzavarosabb, érthetetlenebb
        és értelmetlenebb irányba halad. Nem lehet szó
        nélkül elmenni a háború, az energiaválság, a gaz-
        dasági és társadalmi nehézségek mellett, amelyek
        jelenleg a közösség életére nehezednek, hatásukat
        tapasztaljuk a mindennapok során.
                                               Kovács Titusz
        Talán ebben az időszakban értékelődnek fel iga-
        zán az emberi léptékű örömök, a piciny ajándékok. Ebben a pozitív szellemben szeretnénk átnyújtani
        A szeretet, amit a másik ember adhat, a megbecsülés a kedves olvasóknak idei évkönyvünket, a Kincses
        és a tisztelet a másik iránt. Valamint ilyen ajándék- Kalendáriumot, amely bízunk benne, hogy renge-
        nak tekinthetjük szeretett sportunkat, a golfot is. teg golfozó számára fog inspirációt nyújtani céljai
        Igen, örülnünk kell annak, hogy ebben a furcsa, elérésében. Bár egy ilyen mozgalmas év krónikáját
        visszásságokkal teli világban közös szenvedélyünknek nem lehet a teljesség igényével összefoglalni, igye-
        hódolhatunk. Ha csak arra a 18 szakaszra is, belép- keztünk olyan visszatekintést adni, amely izgalmas
        hetünk egy olyan csodálatos világba, ahol a valóság körképét adja a hazai golf elmúlt esztendőjének.
        gondjait magunkról lerázva, csak a labdára, az ütőre
        és a bejátszandó távolságra koncentrálhatunk.  Mindenkinek sikeres felkészülést, jó egészséget,
                              és minél több sporttal eltöltött időt kívánunk
        Örülnünk kell egymás sikereinek. Legyen az ifjú a téli hónapokra!
        titán, felnőtt golfozó, vagy egy egész élet bölcses-
        ségével pályára lépő szenior, minden korosztály Ne feledjék: ha naponta friss, ropogós hírekre
        eredményeire büszkék lehetünk. Ahogy büszkék éheznek, látogassanak el egész évben a www.
        lehetünk azokra a sporttársakra is, akik ugyan nem hungariangolf.hu oldalra, vagy kövessenek minket
        versenyeznek, mégis lelkesedésükkel, szorgalmuk- a Facebookon, illetve az Instagramon.
        kal, szenvedélyükkel rengeteget tesznek hozzá
        a hazai golfsport életéhez.         Jó olvasást kívánunk!


                        Főszerkesztő, művészeti vezető: Kovács Titusz | Szerkesztő: Galló Gergely
                       Munkatársak: Czuppon Bálint, Szabó Orsolya, Kovács András, Kovács Dániel,
                         Matusa István, Hollós Judit, Véh Balázs, Csizmadia Ákos, Tamási Istvánné,
                                        Yulia Stepanova, Révész Tamás
                               A képeket köszönjük a GOLF MAGYAR fotográfusának,
                                    TÁTRAI BÉLÁNAK és KÁLLAY TAMÁSNAK!

                   Kiadó: Zsiráf Kft. | Szerkesztőségi cím: 1036 Budapest, Lajos u. 42. | E-mail: golf@zsiraf.hu
                   | Web: www.hungariangolf.hu | Hirdetésfelvétel: Zsiráf Ügynökség | Tel.: +36 1 318 4246,
                          Tervezés, szerkesztés, nyomdai előkészítés: Zsiráf Kreatív Ügynökség
                                        ISSN 1588-8274 | Alapítva: 1997

                        www.hungariangolf.hu
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10